Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

2063 e00c 600
Reposted fromdumdummy dumdummy viaPolinda Polinda

June 28 2015

Once, Picasso was asked what his paintings meant. He said, “Do you ever know what the birds are singing? You don’t. But you listen to them anyway.” So, sometimes with art, it is important just to look
Reposted frompeper peper viamaua maua
9476 212a
Reposted fromverronique verronique viamaua maua
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamaua maua
2201 9c91 600
Reposted fromnazarena nazarena
Reposted frombluuu bluuu viamaua maua
3323 9aa6 600
Reposted fromnazarena nazarena
8582 a5cd 600
Geneva, Switzerland
Reposted fromkix kix viamaua maua
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaownstyle ownstyle
2929 beac
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamaua maua
0545 92d4
Reposted frombuddhablink buddhablink viaBeetlebum Beetlebum
Ona taka jest, prawda? Potrafi otwarcie mówić, co czuje i jak kocha. Umie też pisać o tym piękne listy równymi, nieco dziecinnymi literami. Jest taka delikatna w wyrażaniu oczekiwań. Gdy chce, żebyś ją zaprosił do kina, pyta: “Kiedy ostatnio byłeś w kinie”, prawda? Ma się ochotę ją często przytulać, a nawet gładzić po głowie. Łatwo ją zranić, ale jest w niej ta szczególną wrażliwość, która nie pozwala zrobić jej krzywdy… nikt nie depcze delikatnych kwiatków. Nie są jej potrzebne kolce, chociaż czasami wydaje się piękniejsza i bardziej dumna niż róża. Jest przy tym w niej coś ujmująco dziecinnego. Czasami to gubi mężczyzn. Czemu tego nie doceniłeś?
— Bordeaux, piąta rano
4713 3781 600
Reposted fromBeetlebum Beetlebum
9452 61b6
Reposted fromLittleJack LittleJack viaBeetlebum Beetlebum
Kolejny bez-bz-owy rok.
Sztuczny zapach wosku. 
Nie nadrobi.
3673 ccd0
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
8792 02fc
3540 5003 600
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viastuckedinsoul stuckedinsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl