Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

i see no stars here to admire 
do all these lovers wish me death 
somewhere there's war, so what do you care 
you' said you'd love me to the end 
now it's morning, go 

go away 
go away 
go away 
go away 

who blows the wind to see if i stand still 
while drinks brew the bro's, at the bar 
the dogs keeps smiling at me howling at me 
and in the crypt all the cripples go run around 
what can i do 
stand still and sing 

la la la la la la la la la la la la la la 

so where you going with your guns 
i don't have guns, still shoot you down 
so all the people in the bar 
watch for my finger firing at your broken hearts 

March 08 2017

6262 0c42
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viakrainakredek krainakredek

February 27 2017

Chorobą artysty jest potrzeba akceptacji świadczonej przez publiczność 
Gertruda Stein 

February 21 2017

4268 40b5 600

July 10 2015

Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym- nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają- to właśnie jest naturalny proces.
— Osho, 'Równowaga ciała i umysłu'.
1118 9a8d
YESSS 
Reposted fromhalucine halucine viakhemoglobina khemoglobina
2522 09c9
Reposted fromhysterie hysterie viaembrace embrace

July 09 2015

Reposted frommessedup messedup viamaua maua
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaua maua

769/2015

Erotyk o bzach - Julian Tuwim

Bzy gęsto sterczą sztorcem,
gruboziarniste i mokre,
stokrotne, gotowym wierszem, radośnie rozrosłe bzy.
O szóstej rano wstałaś,
dziewczyno z prężnym sercem,
i łamiesz, z miłości dla mnie, promieniejące bzy.

Tak wcześnie i już tak gorąco.
A cóż dopiero w południe,
gdy jeszcze mocniej w nozdrza uderzą zerwane bzy!
Dziewczyno na palcach wspięta,
której ręce tak czule,
z taką nadzieją chwytają coraz pełniejsze gałęzie!
Dziewczyno bardzo szczęśliwa,
z listem wycałowanym,
z listem okrutnie krótkim,
cóż na niemiłość poradzę?

Trzęsę się twoim szczęściem
i drżę jak targane bzy.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaBeetlebum Beetlebum
5001 851a 600
Reposted fromfuckblack fuckblack viaBeetlebum Beetlebum
9792 7adf 600

bellesandghosts:

“Teach me how to gracefully let go of things not meant for me.”

Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viaBeetlebum Beetlebum

780/2015

Znów wędrujemy ciepłym krajem, 
malachitową łąką morza. 
(Ptaki powrotne umierają 
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowoszarych łąkach 
niebo rozpina płynność arkad. 
Pejzaż w powieki miękko wsiąka, 
zakrzepła sól na nagich wargach.

A wieczorami w prądach zatok 
noc liże morze słodką grzywą. 
Jak miękkie gruszki brzmieje lato 
wiatrem sparzone jak pokrzywą.

Przed fontannami perłowymi 
noc winogrona gwiazd rozdaje. 
Znów wędrujemy ciepłą ziemią, 
znów wędrujemy ciepłym krajem.

— Krzysztof Kamil Baczyński - Piosenka
Reposted fromavooid avooid vialittlemouse littlemouse
9836 d565

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viaBeetlebum Beetlebum

July 08 2015

0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa vialissie lissie
5406 133a 600
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadidlirnik didlirnik
6541 ed43

Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.

Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)

Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał.

Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.

— J. Carroll
Reposted fromyourtitle yourtitle viabadgirl badgirl
1158 7402
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viabadgirl badgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl